Καλλιεργούμε ισχυρούς δεσμούς με τους επαγγελματίες υγείας και αγωνιζόμαστε να τους κάνουμε ακόμη ισχυρότερους…

Δεσμευόμαστε απόλυτα για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των προϊόντων μας…

Προσφέρουμε στους πελάτες μας νέα προϊόντα και ιδέες για την ευημερία των επιχειρήσεών τους…

Bravecto Spot-on Cat

Εξωπαρασιτοκτόνο spot-on (διάλυμα επίχυσης) με φλουραλανέρη κατά των ψύλλων και των κροτώνων για γάτες

Περισσότερες πληροφορίες για το Bravecto Spot-on Cat

Porcilis PVC M Hyo

Αδρανοποιημένο εμβόλιο για την ενεργητική ανοσοποίηση των χοιριδίων κατά του κυκλοϊού τύπου 2 και της ενζωοτικής πνευμονίας (Mycoplasma hyopneumoniae)

Περισσότερες πληροφορίες για το Porcilis PCV M Hyo

Single injection - Double protection

Finixin Transdermal

50mg/ml διάλυμα επίχυσης για βοοειδή (50mg flunixin ισοδύναμο με 83mg flunixin meglumine/ml)

Περισσότερες πληροφορίες για το Finixin Transdermal