ΠΤΗΝΑ

CAA VACCINE NOBILIS

Λοιμώδους αναιμίας

CLONEVAC (GUMBORO D’78)

Κατά της νόσου Gumboro, ενδιάμεσο στέλεχος D’78

DILUENT CA (RISMAVAC / MAREXINE)

Διαλύτης κυτταροεξαρτώμενων εμβολίων

DILUENT OCULO/NASAL

Διαλύτης ενδoφθαλμικής /ενδορρινικής χορήγησης εμβολίων

Innovax ILT

Συνδυασμένο κατά της Marek, στέλεχος HVT και κατά της Λοιμώδους Λαρυγγοτραχειΐτιδας.

Nobi-vac IBmulti+ND

Πολυδύναμο λοιμ. βρογχίτιδας + ψευδοπανώλης

Nobi-vac REO

Λοιμώδους αρθρίτιδας

Nobilis Clone 30

Ψευδοπανώλης, στέλεχος Clone 30

Nobilis E.coli inac

Πολυδύναμο κολιβακιλλώσεων

Nobilis Gumboro 228 E

Κατά της νόσου Gumboro, υπερενδιάμεσο στέλεχος 228 Ε

Nobilis IB 4-91

Λοιμ. βρογχίτιδας, παραλλαγμένο στέλεχος 4-91

Nobilis Laryngo-vac

Λοιμ. λαρυγγοτραχειΐτιδας, στέλεχος Serva

Nobilis Ma5

Λοιμ. βρογχίτιδας, στέλεχος Ma5 ορότυπου Μασσαχουσέτης

Nobilis Ma5+Clone 30

Λοιμ. βρογχίτιδας και ψευδοπανώλης

Nobilis Marexine CA 126

Κατά της Marek, στέλεχος THV

Nobilis MG 6/85

Mυκοπλασμώσεων από M.gallisepticum

Nobilis ND C2

Ψευδοπανώλης, στέλεχος C2

Nobilis Newcavac

Ψευδοπανώλης

Nobilis Paramyxo P201

Παραμυξοΐωσης

Nobilis Rhino CV

Πνευμονοϊού των ορνίθων

Nobilis Rismavac

Κατά της Marek, στέλεχος Rispens

Nobilis Rismavac+CA 126

Κατά της Marek, στελέχη Rispens & ΤΗV

Nobilis RT+IBmulti+G+ND

Λοιμ. ρινοτραχειίτιδας + πολυδύναμο λοιμ. βρογχίτιδας + Gumboro + ψευδοπανώλης

Nobilis RT+IBmulti+ND+EDS

Λοιμ. ρινοτραχειίτιδας + πολυδύναμο λοιμ. βρογχίτιδας + ψευδοπανώλης + EDS’76

Nobilis Salenvac T

Σαλμονέλλωσης από S.enteritidis και S.typhimurium

Nobilis TRT

Λοιμ. ρινοτραχειίτιδας των ινδορνίθων

Paracillin

Αμοξικιλλίνη 80%, υδατοδιαλυτή σκόνη για όρνιθες και Χοίροι

Paracox 5

Εναιώρημα σπορογόνων ωοκύστεων για χορήγηση με το πόσιμο νερό, με την τροφή ή με ψεκασμό, κατά της κοκκιδίωσης των κρεοπαραγωγών ορνιθίων

Paracox 8

Εναιώρημα σπορογόνων ωοκύστεων για χορήγηση με το πόσιμο νερό, κατά της κοκκιδίωσης των ορνίθων

Penicillin+ Streptomycine

Ενέσιμη Πενικιλλίνη+Στρεπτομυκίνη 200mg+200mg/ml

Vac-safe dechlor

Αναβράζοντα δισκία για τον έλεγχο και τη βελτίωση της ποιότητας του πόσιμου νερού κατά τον εμβολιασμό

Εσώκλειστο