ΧΟΙΡΟΙ

AMPICILLIN 10% LA

Ενέσιμη Αμπικιλλίνη 10%, μακράς διάρκειας

Cobactan 2,5%

Ενέσιμη Κεφκινόμη, κεφαλοσπορίνη 4ης γενιάς για βοοειδή και Χοίροι

COOPERZOLE

Πρόμιγμα φενβεδαζόλης 4%, για φαρμακούχο τροφή για Χοίροι

DEXADRESON

Ενέσιμη δεξαμεθαζόνη ταχείας δράσης

DILUVAC FORTE

Διαλύτης για τα εμβόλια Porcilis Begonia και Porcilis PRRS

ENGEMYCIN 10% LA

Ενέσιμη Οξυτετρακυκλίνη 10%, μακράς διάρκειας

ESTRUMAT

Ενέσιμο διάλυμα κλοπροστενόλης 250 μg/ml. Προσταγλανδίνη F2α για βοοειδή, ιπποειδή και Χοίροι

FINIXIN

Ενέσιμο διάλυμα φλουνιξίνης 5% για ιπποειδή, βοοειδή και Χοίροι

IDAL

Συσκευή ενδοδερμικής χορήγησης εμβολίων

M+PAC

Αδρανοποιημένο εμβόλιο για την ενεργητική ανοσοποίηση των χοιριδίων κατά της ενζωοτικής πνευμονίας (Mycoplasma hyopneumoniae)

Nuflor premix 4%

Πρόμιγμα Φλορφενικόλης 40 mg/g για φαρμακούχο τροφή, για χορήγηση σε Χοίροι

Nuflor Swine injectable

Ενέσιμη Φλορφενικόλη 300 mg/ml για Χοίροι

P.G. 600

PMSG+CG για πρόκληση οίστρου και ωοθυλακιορρηξίας, βελτίωση γονιμότητας στις χοιρομητέρες

Panacur pulver 4%

Πρόμιγμα φενβεδαζόλης 4% για φαρμακούχο τροφή για Χοίροι

Paracillin

Αμοξικιλλίνη 80%, υδατοδιαλυτή σκόνη για όρνιθες και Χοίροι

Penicillin+ Streptomycine

Ενέσιμη Πενικιλλίνη+Στρεπτομυκίνη 200mg+200mg/ml

Porcilis® Actinoporc

Αδρανοποιημένο εμβόλιο για την ενεργητική ανοσοποίηση των χοίρων κατά της πλευροπνευμονίας που προκαλείται από τον Actinobacillus pleuropneumoniae. Περιέχει ανατοξίνες και την πρωτεΐνη OMP

Porcilis® AR-T DF

Αδρανοποιημένο εμβόλιο κατά της ατροφικής ρινίτιδας

Porcilis® Begonia DF

Ζωντανό λυόφιλο εμβόλιο κατά της νόσου του Aujeszky

Porcilis® ColiClos

Αδρανοποιημένο εμβόλιο κατά της εντεροτοξικής κολιβακίλλωσης και της νεκρωτικής εντερίτιδας (Cl. perfringens τύπου C) των νεογέννητων χοιριδίων

Porcilis® Ery+Parvo

Αδρανοποιημένο εμβόλιο κατά της ερυθράς και της παρβοΐωσης των συών και συίδων

Porcilis® Glässer

Αδρανοποιημένο εμβόλιο κατά της νόσου Glässer (Haemophilus parasuis) για σύες και χοιρίδια

Porcilis® M Hyo

Αδρανοποιημένο εμβόλιο για την ενεργητική ανοσοποίηση των χοιριδίων κατά της ενζωοτικής πνευμονίας (Mycoplasma hyopneumoniae)

Porcilis® M Hyo ID ONCE

Αδρανοποιημένο εμβόλιο για την ενεργητική ανοσοποίηση των χοιριδίων κατά της ενζωοτικής πνευμονίας (Mycoplasma hyopneumoniae), ενδοδερμικής χορήγησης, μίας δόσης

Porcilis® PCV

Αδρανοποιημένο εμβόλιο για την ενεργητική ανοσοποίηση των χοιριδίων κατά του κυκλοϊού τύπου 2

Porcilis® PCV ID

Αδρανοποιημένο εμβόλιο ενδοδερμικής χορήγησης, για την ενεργητική ανοσοποίηση των χοιριδίων κατά του κυκλοϊού τύπου 2

Porcilis® PCV M Hyo

Αδρανοποιημένο εμβόλιο για την ενεργητική ανοσοποίηση των χοιριδίων κατά του κυκλοϊού τύπου 2 και της ενζωοτικής πνευμονίας (Mycoplasma hyopneumoniae)

Porcilis® Porcoli Diluvac Forte

Αδρανοποιημένο εμβόλιο κατά της εντεροτοξικής κολιβακίλλωσης
των νεογέννητων χοιριδίων

Porcilis® PRRS

Ζωντανό λυόφιλο εμβόλιο κατά του αναπνευστικού και αναπαραγωγικού συνδρόμου (PRRS)

Receptal

Βουσερελίνη (GnRH) για ωοθηκικές κύστεις, βελτίωση γονιμότητας σε ίππους, βοοειδή, Χοίροι και κουνέλια

TEST KIT PIGLET FAECES (ΒΙΟ K 351)

Διαγνωστικό τεστ για την ανίχνευση ροταϊού, E.coli (F4, F5, F18, F41), Clostridium difficile, Clostridium perfringens και κρυπτοσποριδίου σε κόπρανα χοιριδίων

Tizoval inj.

Ενέσιμο διάλυμα ιβερμεκτίνης 1% για βοοειδή, πρόβατα και Χοίροι

Turlin

Υδατικό διάλυμα βιταμίνης Α 50.000 I.U./ml, D3 25.000 I.U./ml και E 20 mg/ml

Vitamin E-Selen

Διάλυμα βιταμίνης Ε 150 mg/ml και σελήνιου 1,67 mg/ml

Zuprevo Swine

Ενέσιμη Τιλδιπιροσίνη 40 mg/ml για Χοίροι

Ενημερωτικό Υλικό
Εσώκλειστο
Εσώκλειστο
Εσώκλειστο
Εσώκλειστο