ΠΡΟΪΟΝΤΑ

AMPICILLIN 10% LA

Ενέσιμη Αμπικιλλίνη 10%, μακράς διάρκειας

AQUAVAC PHOTOBAC PRIME

Κατά της παστερέλλωσης

AQUAVAC VIBRIO

Kατά της δονακίωσης

AQUAVAC VIBRIO PASTEURELLA

Κατά της δονακίωσης και παστερέλλωσης

BOVILIS BOVIPAST RSP

Κατά της Pasteurella (Mannheimia) haemolytica, του αναπνευστικού συγκυτιακού ιού (BRSV) και του ιού της παραϊνφλουένζας τύπου 3

BOVILIS BVD

Κατά της BVD-MD (Ιογενής διάρροια των βοοειδών)

BOVILIS IBR MARKER LIVE

Κατά της λοιμώδους ρινοτραχειίτιδας

BRAVECTO

Εξωπαρασιτοκτόνα μασώμενα δισκία με φλουραλανέρη κατά των ψύλλων και των κροτώνων για σκύλους

BRAVECTO SPOT-ON CAT

Εξωπαρασιτοκτόνο spot-on (διάλυμα επίχυσης) με φλουραλανέρη κατά των ψύλλων και των κροτώνων για γάτες

BRAVOXIN 10

Δεκαδύναμο εμβόλιο κατά της εντεροτοξιναιμίας των προβάτων και των βοοειδών

BUTOX PROTECT 7,5%

Δελταμεθρίνη 7,5%, εξωπαρασιτοκτόνο για βοοειδή και πρόβατα, χορήγηση με επίχυση (pour-on)

BYKAHEPAR

Ενέσιμο διάλυμα νατριούχου γλανοβουτίνης 100 mg/ml

CAA VACCINE NOBILIS

Λοιμώδους αναιμίας

CANINSULIN

Ενέσιμη ινσουλίνη μέσης διάρκειας δράσης για σκύλους και γάτες

CHRONOGEST CR

Οξική φλουγεστόνη για πρόκληση και συγχρονισμό οίστρου και ωοθυλακιορρηξίας σε πρόβατα

CLONEVAC (GUMBORO D’78)

Κατά της νόσου Gumboro, ενδιάμεσο στέλεχος D’78

Cobactan 2,5%

Ενέσιμη Κεφκινόμη, κεφαλοσπορίνη 4ης γενιάς για βοοειδή και Χοίροι

COBACTAN LC

Ενδομαστικό γαλακτικής περιόδου. Κεφκινόμη (κεφαλοσπορίνη 4ης γενιάς)

COOPERZOLE

Πρόμιγμα φενβεδαζόλης 4%, για φαρμακούχο τροφή για Χοίροι

CRYPTOSPORIDIUM TEST

Διαγνωστικό τεστ για την ανίχνευση κρυπτοσποριδίου στα κόπρανα των βοοειδών, προβάτων και αιγών

DELVOSTERON

Ενέσιμη προλιγεστόνη για τον έλεγχο του οίστρου σε θηλυκούς σκύλους και γάτες

DEXADRESON

Ενέσιμη δεξαμεθαζόνη ταχείας δράσης

DEXAMEDIUM

Ενέσιμη δεξαμεθαζόνη μέσης δράσης

DIALUENE P

Kατά των λοιμώξεων των προβάτων από Cl.perfringens (τύποι B, C και D), Cl.tetani, Cl.novyi, Cl.chauvoei, Cl.septicum και από Pasteurella haemolytica και P.trehalosi

DILUENT CA (RISMAVAC / MAREXINE)

Διαλύτης κυτταροεξαρτώμενων εμβολίων

DILUENT OCULO/NASAL

Διαλύτης ενδoφθαλμικής /ενδορρινικής χορήγησης εμβολίων

DILUVAC FORTE

Διαλύτης για τα εμβόλια Porcilis Begonia και Porcilis PRRS

DOLOREX

Ενέσιμο διάλυμα βουτορφανόλης για σκύλους, γάτες και ίππους

ENGEMYCIN 10% LA

Ενέσιμη Οξυτετρακυκλίνη 10%, μακράς διάρκειας

ENGEMYCIN SPRAY

Σπρέι οξυτετρακυκλίνης

ENZOVAX

Ζωντανό λυόφιλο εμβόλιο, κατά της ενζωοτικής αποβολής των προβάτων (Chlamydia psittaci)

EQUILIS PREQUENZA TE

Τριδύναμο εμβόλιο γρίπης και τετάνου των ίππων (νέα στελέχη γρίπης)

ESTRUMAT

Ενέσιμο διάλυμα κλοπροστενόλης 250 μg/ml. Προσταγλανδίνη F2α για βοοειδή, ιπποειδή και Χοίροι

EXSPOT

Εξωπαρασιτοκτόνο διάλυμα επίχυσης (spot-on) με περμεθρίνη 65% κατά των κροτώνων, ψύλλων, σκνιπών, ψειρών και κουνουπιών για σκύλους

FINIXIN

Ενέσιμο διάλυμα φλουνιξίνης 5% για ιπποειδή, βοοειδή και Χοίροι

FINIXIN TRANSDERMAL

50 mg/ml διάλυμα επίχυσης για βοοειδή (50mg flunixin ισοδύναμο με 83mg flunixin meglumine/ml)

FOOTVAX

Πολυδύναμο εμβόλιο κατά της λοιμώδους ποδοδερματίτιδας των προβάτων (Bacteroides nodosus)

Galazel

Κατά της λοιμώδους αγαλαξίας των προβάτων και των αιγών (Mycoplasma agalactiae)

Halocur

Πόσιμο διάλυμα αλοφουγινόνης κατά των διαρροιών που οφείλονται σε κρυπτοσπορίδια. Για στοματική χορήγηση σε νεογέννητα

Hapadex susp. 5%

Πόσιμο εναιώρημα νετοβιμίνης 5%. Ανθελμινθικό ευρέως φάσματος για πρόβατα

IDAL

Συσκευή ενδοδερμικής χορήγησης εμβολίων

Imizol inj

Ενέσιμο διάλυμα ιμιδοκάρβης. Θεραπεία και πρόληψη μπαμπεζίωσης και αναπλάσμωσης σε βοοειδή, πρόβατα, σκύλους και ίππους

Incurin

Δισκία οιστριόλης για την ορμονικά εξαρτώμενη ακράτεια ούρου σε θηλυκούς σκύλους

Innovax ILT

Συνδυασμένο κατά της Marek, στέλεχος HVT και κατά της Λοιμώδους Λαρυγγοτραχειΐτιδας.

Intergonan

Γοναδοτροφίνη (PMSG) για πρόκληση και συγχρονισμό οίστρου και ωοθυλακιορρηξίας, βελτίωση γονιμότητας κ.λπ. σε πρόβατα, αίγες, βοοειδή, σκύλους και κουνέλια

Intersporin

Αντιμικροβιακά δισκία κεφαδροξίλης για σκύλους και γάτες

Lacrimmune

Οφθαλμική αλοιφή κυκλοσπορίνης Α 0,2% για σκύλους

M+PAC

Αδρανοποιημένο εμβόλιο για την ενεργητική ανοσοποίηση των χοιριδίων κατά της ενζωοτικής πνευμονίας (Mycoplasma hyopneumoniae)

Mastiplan LC

Ενδομαστικό γαλακτικής περιόδου. Συνδυασμός κεφαλοσπορίνης και πρεδνιζολόνης

Metricure

Κεφαπιρίνη για χρόνιες ενδομητρίτιδες

Nafpenzal DC

Ενδομαστικό ξηράς περιόδου για πρόβατα, αίγες και βοοειδή. Συνδυασμός ναφκιλλίνης, πενικιλλίνης και στρεπτομυκίνης

Nobi-vac IBmulti+ND

Πολυδύναμο λοιμ. βρογχίτιδας + ψευδοπανώλης

Nobi-vac REO

Λοιμώδους αρθρίτιδας

Nobilis Clone 30

Ψευδοπανώλης, στέλεχος Clone 30

Nobilis E.coli inac

Πολυδύναμο κολιβακιλλώσεων

Nobilis Gumboro 228 E

Κατά της νόσου Gumboro, υπερενδιάμεσο στέλεχος 228 Ε

Nobilis IB 4-91

Λοιμ. βρογχίτιδας, παραλλαγμένο στέλεχος 4-91

Nobilis Laryngo-vac

Λοιμ. λαρυγγοτραχειΐτιδας, στέλεχος Serva

Nobilis Ma5

Λοιμ. βρογχίτιδας, στέλεχος Ma5 ορότυπου Μασσαχουσέτης

Nobilis Ma5+Clone 30

Λοιμ. βρογχίτιδας και ψευδοπανώλης

Nobilis Marexine CA 126

Κατά της Marek, στέλεχος THV

Nobilis MG 6/85

Mυκοπλασμώσεων από M.gallisepticum

Nobilis ND C2

Ψευδοπανώλης, στέλεχος C2

Nobilis Newcavac

Ψευδοπανώλης

Nobilis Paramyxo P201

Παραμυξοΐωσης

Nobilis Rhino CV

Πνευμονοϊού των ορνίθων

Nobilis Rismavac

Κατά της Marek, στέλεχος Rispens

Nobilis Rismavac+CA 126

Κατά της Marek, στελέχη Rispens & ΤΗV

Nobilis RT+IBmulti+G+ND

Λοιμ. ρινοτραχειίτιδας + πολυδύναμο λοιμ. βρογχίτιδας + Gumboro + ψευδοπανώλης

Nobilis RT+IBmulti+ND+EDS

Λοιμ. ρινοτραχειίτιδας + πολυδύναμο λοιμ. βρογχίτιδας + ψευδοπανώλης + EDS’76

Nobilis Salenvac T

Σαλμονέλλωσης από S.enteritidis και S.typhimurium

Nobilis TRT

Λοιμ. ρινοτραχειίτιδας των ινδορνίθων

Nobivac DHP

Εμβόλιο νόσου Carré, λοιμώδους ηπατίτιδας, αδενοϊού τύπου 2 και παρβοΐωσης του σκύλου

Nobivac DHPPi

Εμβόλιο νόσου Carré, λοιμώδους ηπατίτιδας, αδενοϊού τύπου 2, παρβοΐωσης και παραϊνφλουένζας του σκύλου

Nobivac KC

Εμβόλιο λοιμώδους τραχειοβρογχίτιδας (Kennel Cough) του σκύλου για ενδορρινική χορήγηση

Nobivac L4

Εμβόλιο λεπτοσπειρώσεων (τετραδύναμο) του σκύλου

Nobivac Lepto

Εμβόλιο λεπτοσπειρώσεων (διδύναμο) του σκύλου

Nobivac Myxo-RHD

Εμβόλιο μυξωμάτωσης και αιμορραγικής νόσου των κουνελιών

Nobivac P

Εμβόλιο παρβοΐωσης (στέλεχος 154) του σκύλου

Nobivac Puppy DP

Εμβόλιο νόσου Carré και παρβοΐωσης για κουτάβια

Nobivac Rabies

Εμβόλιο λύσσας για σκύλους, γάτες, βοοειδή, ίππους και νυφίτσες

Nobivac RL

Εμβόλιο λεπτοσπειρώσεων (διδύναμο) και λύσσας του σκύλου

Nobivac Tricat Trio

Εμβόλιο ρινοτραχειΐτιδας, καλυκοΐωσης και πανλευκοπενίας της γάτας

Nuflor cattle & sheep

Ενέσιμη Φλορφενικόλη 300 mg/ml για βοοειδή και πρόβατα

Nuflor premix 4%

Πρόμιγμα Φλορφενικόλης 40 mg/g για φαρμακούχο τροφή, για χορήγηση σε Χοίροι

Nuflor Swine injectable

Ενέσιμη Φλορφενικόλη 300 mg/ml για Χοίροι

Otomax

Ωτικές σταγόνες γενταμυκίνης, βηταμεθαζόνης και κλοτριμαζόλης για σκύλους

Ovipast

Κατά της Pasteurella haemolytica και της Pasteurella trehalosi των προβάτων

P.G. 600

PMSG+CG για πρόκληση οίστρου και ωοθυλακιορρηξίας, βελτίωση γονιμότητας στις χοιρομητέρες

Panacur boli 250 mg

Φενβεδαζόλη, ενδοπαρασιτοκτόνο ευρέως φάσματος για πρόβατα και αίγες

Panacur Pet Paste

Ενδοπαρασιτοκτόνος πάστα φαινβενδαζόλης, για στοματική χορήγηση σε σκύλους και γάτες

Panacur pulver 4%

Πρόμιγμα φενβεδαζόλης 4% για φαρμακούχο τροφή για Χοίροι

Panacur susp. 2,5%

Φενβεδαζόλη, ενδοπαρασιτοκτόνο ευρέως φάσματος για πρόβατα και αίγες

Paracillin

Αμοξικιλλίνη 80%, υδατοδιαλυτή σκόνη για όρνιθες και Χοίροι

Paracox 5

Εναιώρημα σπορογόνων ωοκύστεων για χορήγηση με το πόσιμο νερό, με την τροφή ή με ψεκασμό, κατά της κοκκιδίωσης των κρεοπαραγωγών ορνιθίων

Paracox 8

Εναιώρημα σπορογόνων ωοκύστεων για χορήγηση με το πόσιμο νερό, κατά της κοκκιδίωσης των ορνίθων

Penicillin+ Streptomycine

Ενέσιμη Πενικιλλίνη+Στρεπτομυκίνη 200mg+200mg/ml

Porcilis® Actinoporc

Αδρανοποιημένο εμβόλιο για την ενεργητική ανοσοποίηση των χοίρων κατά της πλευροπνευμονίας που προκαλείται από τον Actinobacillus pleuropneumoniae. Περιέχει ανατοξίνες και την πρωτεΐνη OMP

Porcilis® AR-T DF

Αδρανοποιημένο εμβόλιο κατά της ατροφικής ρινίτιδας

Porcilis® Begonia DF

Ζωντανό λυόφιλο εμβόλιο κατά της νόσου του Aujeszky

Porcilis® ColiClos

Αδρανοποιημένο εμβόλιο κατά της εντεροτοξικής κολιβακίλλωσης και της νεκρωτικής εντερίτιδας (Cl. perfringens τύπου C) των νεογέννητων χοιριδίων

Porcilis® Ery+Parvo

Αδρανοποιημένο εμβόλιο κατά της ερυθράς και της παρβοΐωσης των συών και συίδων

Porcilis® Glässer

Αδρανοποιημένο εμβόλιο κατά της νόσου Glässer (Haemophilus parasuis) για σύες και χοιρίδια

Porcilis® M Hyo

Αδρανοποιημένο εμβόλιο για την ενεργητική ανοσοποίηση των χοιριδίων κατά της ενζωοτικής πνευμονίας (Mycoplasma hyopneumoniae)

Porcilis® M Hyo ID ONCE

Αδρανοποιημένο εμβόλιο για την ενεργητική ανοσοποίηση των χοιριδίων κατά της ενζωοτικής πνευμονίας (Mycoplasma hyopneumoniae), ενδοδερμικής χορήγησης, μίας δόσης

Porcilis® PCV

Αδρανοποιημένο εμβόλιο για την ενεργητική ανοσοποίηση των χοιριδίων κατά του κυκλοϊού τύπου 2

Porcilis® PCV ID

Αδρανοποιημένο εμβόλιο ενδοδερμικής χορήγησης, για την ενεργητική ανοσοποίηση των χοιριδίων κατά του κυκλοϊού τύπου 2

Porcilis® PCV M Hyo

Αδρανοποιημένο εμβόλιο για την ενεργητική ανοσοποίηση των χοιριδίων κατά του κυκλοϊού τύπου 2 και της ενζωοτικής πνευμονίας (Mycoplasma hyopneumoniae)

Porcilis® Porcoli Diluvac Forte

Αδρανοποιημένο εμβόλιο κατά της εντεροτοξικής κολιβακίλλωσης
των νεογέννητων χοιριδίων

Porcilis® PRRS

Ζωντανό λυόφιλο εμβόλιο κατά του αναπνευστικού και αναπαραγωγικού συνδρόμου (PRRS)

Posatex

Ωτικές σταγόνες ορβιφλοξακίνης, ποσακοναζόλης και μομεταζόνης για σκύλους

Receptal

Βουσερελίνη (GnRH) για ωοθηκικές κύστεις, βελτίωση γονιμότητας σε ίππους, βοοειδή, Χοίροι και κουνέλια

Resflor

Eνέσιμο διάλυμα φλορφενικόλης 300 mg/ml και φλουνιξίνης 16,5 mg/ml για βοοειδή

Rotavec Corona

Για την πρόληψη της διάρροιας των μόσχων που προκαλείται από ροταϊό, κορωναϊό και E.coli

Scalibor

Αντιπαρασιτικό περιλαίμιο με δελταμεθρίνη κατά των σκνιπών, κροτώνων, ψύλλων και κουνουπιών για σκύλους

Schirmer Tear Test

Διαγνωστικές ταινίες για μέτρηση της ποσότητας δακρύων.

Solvent Small Animal Vaccines

Διαλύτης των εμβολίων ζώων συντροφιάς της σειράς Νobivac

Test kit bovine faeces (ΒΙΟ156)

Διαγνωστικό τεστ για την ανίχνευση ροταϊού, κορωναϊού, F5 (Κ99) και κρυπτοσποριδίου στα κόπρανα των βοοειδών

TEST KIT PIGLET FAECES (ΒΙΟ K 351)

Διαγνωστικό τεστ για την ανίχνευση ροταϊού, E.coli (F4, F5, F18, F41), Clostridium difficile, Clostridium perfringens και κρυπτοσποριδίου σε κόπρανα χοιριδίων

Tizoval inj.

Ενέσιμο διάλυμα ιβερμεκτίνης 1% για βοοειδή, πρόβατα και Χοίροι

Turlin

Υδατικό διάλυμα βιταμίνης Α 50.000 I.U./ml, D3 25.000 I.U./ml και E 20 mg/ml

Vac-safe dechlor

Αναβράζοντα δισκία για τον έλεγχο και τη βελτίωση της ποιότητας του πόσιμου νερού κατά τον εμβολιασμό

Vasotop P

Εύγευστα μασώμενα δισκία ραμιπρίλης (ACE inhibitor), για την καρδιακή ανεπάρκεια του σκύλου

Vitamin E-Selen

Διάλυμα βιταμίνης Ε 150 mg/ml και σελήνιου 1,67 mg/ml

Zitac Vet

Αντιεμετικά δισκία σιμετιδίνης για σκύλους

Zuprevo cattle

Ενέσιμη Τιλδιπιροσίνη 180 mg/ml για βοοειδή

Zuprevo Swine

Ενέσιμη Τιλδιπιροσίνη 40 mg/ml για Χοίροι

Ενημερωτικό Υλικό
Εσώκλειστο
Εσώκλειστο
Εσώκλειστο
Εσώκλειστο
Εσώκλειστο